Search

שיגרה בצל קורונה


משרדים פרטיים בלבד. ללא OPEN SPACE

חלל מרווח המחולק לאגפים מופרדים.

חלל בוטיקי עם הגבלה ברורה של מספר האנשים בכל אגף.

מזכירים לכולם לבדוק חום כבר בבית לפני ההגעה למשרד

ולשטוף ידיים לעיתים תכופות ולהקפיד על עטיית המסיכה


2 views0 comments

Recent Posts

See All