Search

שיגרה בצל קורונה


משרדים פרטיים בלבד. ללא OPEN SPACE

חלל מרווח המחולק לאגפים מופרדים.

חלל בוטיקי עם הגבלה ברורה של מספר האנשים בכל אגף.

מזכירים לכולם לבדוק חום כבר בבית לפני ההגעה למשרד

ולשטוף ידיים לעיתים תכופות ולהקפיד על עטיית המסיכה


1 view0 comments
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Twitter

 משרדים מעוצבים נדלן בנתניה משרדי 

חדרי ישיבות להשכרה, משרדים להשכרה נתניה

 בניין סוהו נתניה משרדים להשכרה פולג

חלל עבודה משותף נתניה